REGULAMIN PROMOCJI

                                                                                                     


„Zakup nową ŠKODĘ OCTAVIA IV i odbierz kupon rabatowy o wartości 1 500 zł”

                                               § 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin akcji promocyjnej o nazwie „Zakup nową SKODĘ OCTAVIA IV i odbierz kupon rabatowy o wartości 1 500 zł” stanowi podstawę prowadzenia akcji promocyjnej w Auto Bączek, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy ul. Gumniska 36a, 33-100, Tarnów, określając warunki akcji promocyjnej oraz prawa i obowiązki osób w niej uczestniczących.
 2. Organizatorem promocji (zwanej dalej “Promocją”), jest w Auto Bączek, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Gumniska 36a; 33-100 Tarnów, NIP: 993-066-54-54, REGON: 369030357, KRS: 0000709011, wysokość kapitału zakładowego: 5 553 000,00 PLN, (zwane dalej „Organizatorem”).

                                              § 2 Czas trwania promocji

 1. Promocja będzie trwała w dniach: 27.07-1.08 2020 r. w salonie Auto Bączek z siedzibą przy ul. Gumniska 36a, 33-100 Tarnów.

                                              § 3 Miejsce prowadzenia Promocji

 1. Miejscem przeprowadzenia promocji jest wyłącznie salon Auto Bączek, z siedzibą przy ul. Gumniska 36a, 33-100 Tarnów.

                                             § 4 Warunki korzystania z promocji

 1.  W promocji mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikami promocji mogą być osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej oraz firmy (zwane dalej „Uczestnik”).
 2. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy.
 3.  Uczestnik, może brać udział w promocji wielokrotnie. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest zakup samochodu ŠKODA OCTAVIA IV, zamówionego w czasie trwania promocji określonego w § 2.
 4.  Promocja polega na tym, iż Uczestnik, który w terminie wskazanym w § 2 dokona zamówienia, skutkującego zakupem nowego modelu ŠKODA OCTAVIA IV, otrzyma kupon rabatowy o wartości 1 500 zł brutto do wykorzystania na oryginalne akcesoria marki ŠKODA w sklepie Organizatora.
 5.  Promocja nie obejmuje zakupu towarów zarezerwowanych lub zamówionych przed rozpoczęciem promocji.
 6.  Promocje i rabaty nie sumują się. Klient ma prawo do wyboru korzystniejszej oferty.
 7. Wydawcą kuponu rabatowego jest Auto Bączek.
 8.  Kupon rabatowy nie może być przedmiotem sprzedaży, ani też nie można go wymienić na gotówkę.
 9.  Kupony rabatowe mogą być zrealizowane do 3 miesięcy od daty odbioru samochodu, wyłącznie w salonie Auto Bączek.
 10. Warunkiem skorzystania z uprawnienia do rabatu na podstawie kuponu rabatowego jest zakup towarów o wartości przekraczającej wartość kuponu rabatowego i dopłata różnicy przelewem, gotówką lub kartą płatniczą oraz przekazanie kuponu rabatowego dealerowi. Kupon rabatowy podlega zatrzymaniu przez Dealera. W przypadku realizacji więcej niż jednego kuponu wartość zakupionych towarów musi przekraczać łączną wartość kuponów”
 11.  Niezrealizowany kupon rabatowy traci swoją ważność po upływie terminu, na który został wystawiony. W przypadku braku określenia na kuponie terminu jego ważności traci on swoją ważność po upływie 3 miesięcy od daty odbioru samochodu, zamówionego w dniach 27.07-1.08.2020r.

                                         § 5 Zasady zwrotu towaru

 1. Uczestnik, nie ma możliwości zwrotu towaru nabytego z wykorzystaniem kuponu rabatowego.

                                         § 6 Postanowienia końcowe

 1. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę Uczestnika na warunki promocji określone w niniejszym regulaminie.
 2.  Niniejszy regulamin promocji dostępny jest w salonie Auto Bączek z siedzibą przy ul. Gumniska 36a, 33-100, Tarnów oraz na stronie www.autobaczek.pl
 3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 4.  Auto Bączek zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia lub wydłużenia trwania promocji lub zmiany regulaminu w trakcie trwania promocji bez podawania przyczyn poprzez umieszczenie takiej informacji na stronie www.autobaczek.pl.